• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Nusrat Mayın Gemisi


Nusrat Mayın Gemisi

1. Bahriye Nazırı Churchill, 

1 Ağustos 1930 tarihli “La Revue de Paris” dergisine şöyle der: ” Nusrat Gemisi’ nin gizlice döktüğü 20 demir kap, İngilizler tarafından başarı ile başlamış olan Çanakkale Harekatı’ nı durduran bir takım psikolojik karışıklıklar doğurdu. Yalnız başına bu bir engeldir ki, Türkiye’ yi bir bozgundan kurtardı ve harbi uzattı. Bu yüzden mağluplar kadar muzaffer Avrupa’ da sarsıldı. Kendilerini Fransa, Polonya, Galiçya, Balkanlar, Filistin, Suriye ve Kuzey İtalya topraklarının örttüğü, 6-7 milyon insanı düşmanlarının kurşun ve gülleleri ile değil, 18 Mart sabahı Çanakkale’ nin kuvvetli akıntısı altından, ağırlıklarına bağlı bulundukları tel halatlar üzerinde gerili duran 20 demir kap yüzünden yok olup gitti.”

2. İngiliz General Oglander in “Çanakkale - Gelibolu Askeri Harekatı” adlı eserinin birinci cildinde “Pek uygun başlamış olan gün bu meçhul mayın hattının o olağanüstü ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu yirmi mayının seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez.”

3. Sir Ccolyen Cerbet in “Harekatı Bahriye” adlı eserinin birinci cildinden: “Felaketlerin hakiki sebebi keşif ve tayin olununcaya kadar çok geçmedi. Hakikat şu idi ki, 8 Mart gecesinde Türkler, haberimiz olmadan Erenköy Koyu’ na paralel olarak 20 mayın dökmüşler ve balıkçı gemilerimiz, aramaları esnasında bunlara rastlamamışlardı. Türkler bu mayınları özel amaçla manevra sahamıza koymuşlar. Gösterdiğimiz bütün ihtiyat ve sağgörüye rağmen baş döndürücü bir zafer kazanmışlardır.”

4. Sir Winston Churchill “Birinci Büyük Savaşta binlerce savaş gemisi çeşitli denizlerde harekat yapmaktaydı. Fakat bunların hiçbirisi Nusrat’ ın döktüğü mayınlar kadar, savaşın devamına ve düşmanın geleceğine etkili olabilecek bir başarı gösterememişlerdir.”
Yarış Kuralları