• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Akıntı Seyri
Filika
Site Haritası

Anasayfa
DALIŞ DA YAPILACAK EĞİTİM ÇALIŞMALARI1. Adaptasyon

1-2 metre derinlikte kursiyer ve dalış eğitmeni karşılıklı diz çöker, 3-5 dk. boyunca karşılıklı durarak soluk alınıp verilir ve böylece solumanın belli bir ritme girmesi, yavaş ve derin düzenli soluk alıp vermenin başlaması ve ilk heyecanın yatışması sağlanır. Kursiyer için en önemli aşamalardan biri bu aşamadır. Su altında regülatör ile soluk alıp vermenin ne kadar kolay olduğunu bu sayede anlayan kursiyer bundan sonraki çalışmalara daha rahat geçer.2. Nötr Yüzerlilik 

Dalışta soluma tekniği kadar önemli ikinci bir konu da yüzerlik ayarıdır. Giydiğimiz neopren dalış elbiselerinin yüzdürücü etkisi nedeniyle ağırlığımız genelde batmamıza olanak vermeyecek kadar azdır, bu nedenle ağırlık kemeri takarız. Kursiyerlerin genelde normalden 1-2 kg. fazla ağırlık almaları problemsiz olarak dalmalarına yardımcı olur. Ancak dipte gereğinden ağır olan dalıcı gereksiz yere yorulacak, bu yüzden fazla hava harcayacak, dibi bulandırarak dalışı diğerleri için keyifsiz hale getirecek ve dipte sağa sola çarparak ortama zarar verecektir. Bu yüzden yüzerliğimizi ayarlamayı öğrenmemiz çok önemlidir. Bunun için de ilk olarak yüzerliğimizi kontrol etmemiz gereklidir.
BC kullanılmadan: Paletlerin ucu yere değecek şekilde yüzükoyun uzanılır, eller vücudun iki yanına yapışıktır. Soluk verilerek ciğerler tamamen boşaltılır, ciğerlerimiz de BC gibi çalıştığı için paletlerin ucu kuma değerken vücudun ön kısmı yere yaklaşır. Bu esnada tekrar soluk alınarak vücudun ön kısmının yükselmesi sağlanır ve bu birkaç kez tekrar edilir. Alınan soluğun yarattığı kaldırma kuvveti gecikmeli olarak etki ettiğinden yükselmeye başlayınca soluk verilmeli, alçalmaya başlayınca soluk alınmalıdır. Bunu başarıyorsak ağırlığımız dengede demektir. Eğer iyice derin soluk alınca dahi vücut yerden hiç yükselmiyorsa fazla ağırlık alınmış demektir.BC kullanılarak: Soluk alınıp verilerek yapılan bu çalışma başarı ile tamamlanınca, aynı uygulama BC kullanılarak yani BC şişirilip boşaltılarak yapılır. Burada dikkat edilecek husus BC’ye aniden çok miktarda hava basmamak, kesik kesik az miktarlarda hava basmak ve kaldırma etkisi hissedilince BC’yi boşaltmaktır. Kaldırma etkisi BC ile yapılan çalışmada da 1-2sn. gecikmeli olarak hissedilecektir.

Suda Askıda Kalma:  BC ile de yüzerlik kontrolü sağlandıktan sonra, BC’mizin şişirme düğmesine kesik kesik basarak yükselip paletlerimiz yere değmeyecek pozisyonda suda asılı kalmayı denemeliyiz.3. Regülatör Çalışmaları

Dipte regülatör çıkartma ve takma: Dipte regülatör ağızdan çıkarılır, 10’a kadar sayılır, yine takılır. Regülatör ağızda değilken ağız açık tutulur, böylece bu durumda dahi ağza su girmediği görülmüş olur. Regülatör takılınca tutulmuş olan soluk regülatörün içine verilerek regülatörün içine girmiş olan su tahliye edilir. Sonra nefes alınır.

 Regülatör bulma: Dalış esnasında birinin çarpması, hortumun bir yere takılması vb. sebeplerle regülatör ağızdan çıkabilir. Bu nedenle regülatörün bulunarak yeniden takılmasını önceden öğrenmek şarttır. Bu çalışma için regülatör ağızdan çıkarılarak atılır. Sonra sağ yana eğilerek regülatörün aşağıya sarkması sağlanır. Sağ kol ile kalçadan itibaren arkadan öne doğru geniş bir kavis çizilir, regülatör hortumu kola takılacak ve elimize gelecektir. Eğer hortum bir yere sıkışmış ise ve yukarıda açıklanan şekilde yakalanamıyorsa sağ el ile sağ omzun arkasına uzanılır, bulunan ilk hortum çekilerek regülatör veya oktopus yakalanır. Regülatörü tahliye etmek için yeterli nefesimiz kalmamışsa, regülatör ağzın hemen yanında tutulur ve mapsa basılarak tüpteki hava ile içindeki su tahliye edilir ve hemen ağza takılır. Regülatör ağızda iken asla mapsa basılmamalıdır, aksi takdirde ciğerlere aşırı basınçlı hava giderek yaralanmalara sebep olabilir. Halatı Roda Etmek

Teknenin ve güvertenin neta yani düzenli olması ve tutulması olası aksaklıklara ve çaparizlere engel olur. Etrafta dolaşan halatlar ve ipler ortalıkta hem dağınık ve hoş olmayan bir görüntüye sebep olurlar hem de sorun çıkartırlar. Dolayısıyla bunların kendi üstlerine sarılıp, tertipli istiflenmelerine roda etmek denir. En sık yapılan yanlış halatı, halk içinde bilinen şekliyle, kol üstünde roda etmektir. Bu şekilde halat gam yapar, düğümler oluşur ve açılması özellikle de hızlı hareket eilmesi gereken manevralarda çapariz çıkartabilir. Bunun yerine halatın elde roda edilmesi gerekir. Bu alışkanlık isteyen bir işlemdir.
Özellikle uzun kıç koltuklarını elde roda etmek oldukça zordur. Bu tip halatları güverteye yayarak tertiplemek hem daha kolaydır hem de manevra sırasında kolaylık sağlar. Halatları güverteye yayarak roda etmeye, salya etmek denir. 
Uzun koltukların düzgün saklanması ve gerektiğinde kolaylıkla dolaşmadan kullanılması için bir diğer yöntem, vardavela üzerine monte edilmiş  makara sistemleridir. 

Halatı Sahile Atmak

Özellikle zor durumlarda sahile yanaşırken, halatı zamanında ve düzgün bir şekilde sahile atmak belki teknenin manevrası kadar önem arzeder. Halat suya düşer, manevra için çok değerli vakit kaybedilir, zamanlama bozulur ve karşı taraftakilerle sahilde izleyenlere rezil olunur!Buna engel olmak için önceden hazırlık yapmak lazımdır. Sahile olan mesafe ölçülür. Çok erken ve aceleci de davranmamak gereklidir. Uygun yere gelindiğinde, sağ ellerini kullananlar için sağ elde tutulan ve atıldığında havada muhtemel açılması için uygun sayıda tutulan volta turuna ek olarak sol elde, halatın geri kısmı bulundurulur.Halat rodası yere konmaz, serilmez veya makarada sarılı tutulmaz.

Sahile veya yandaki bir başka tekneye verilen koltuk halatının, tekneye nereden girdiği önemlidir. Herhangi bir vardevala teli veya bir başka halat ile çapariz yaratmamasına dikkat edilmelidir.

Mesafenin uzun olduğu durumlarda, ağır halatın elle atarak yetiştirilemeyeceği düşünülürse, içinde bir ağırlık olan el cevizi veya benzer lastik ağırlıklara bağlı bir ince kullanılır. İnce halat sahile ulaşınca, kılavuzun diğer ucuna kalın koltuk halatı tespitlenir, bağlanma gerçekleştirilir. Büyük ticari gemilerin ve yolcu vapurlarının yüksek güvertelerinden verilen palamarlar hep bu şekilde kullanılır.

EL İNCESİ veya EL İNCELİK HALATI

El incesi (heaving line), gemi manevralarında sahile halat vermek için  kullanılan ince bir halattır Gemicinin uzak bir mesafeye kadar atabilmesi için hafif,  bağlandığı palamar halatını çekebilmeleri için de sağlam olması gerekir
Eski parakete salvosu veya sancak salvoları el incesi yapmak için en  ideal vasıtalardır Bir el incesi yaklaşık 17 kulaç (3109 m)  uzunluğunda 1 1/4 burgatalık bitkisel halatlardan yapılır El incesinin  bir ucu piyan yapılır, diğer ucuna ise maymun cevizi veya halat cevizi  yapılır Ağırca olan maymun cevizi çarptığı zaman kişiye zarar  verebileceği için el incesini dikkatli kullanmak gerekir.El incesi atılacağı zaman ıslak olabilir, bunun 12-14 kulaç kısmı küçük  rodalar halinde sol ele alınır, diğer üçte bir kısmı da sağ ele alınır  Bundan sonra sağ kol düz bir şekilde ve kuvvetlice sallanarak halat  savrulur, sol eldeki roda da halatın akıp gitmesi için serbest  bırakılır Elimizde istif ettiğimiz el incesi üzerinde bırakılan  bükümler ve kıvrımlar atlıma esnasında halatın serbestçe akıp gitmesine  mani olacağı için öncelikle bunlara dikkat etmek gerekir.

 
2017 Yarış Kuralları
2017 Tayk Yarış Takvimi