• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Liman Vardiyası


Liman Vardiyası

iman vardiyası gemi limana bağlı iken tutulan vardiyadır.

 

Liman Vardiyası Personeli

 Liman vardiyasında bulunacak personel sayısı hakkında STCW de herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, STCW, kaptandan, limanda bulunan geminin şartlarını göz önünde bulundurarak geminin ve çevrenin emniyetinin sağlanmasını istemektedir.Liman vardiyasında bulunacak personel çeşit ve sayısı bakımından şirketlere, gemilere, limanlara ve ülkelere göre çeşitli uygulamalar görülmektedir. Genelde büyük ve köklü şirketlerde bu konu bir yönerge ile düzenlenmiştir. Böyle bir düzenleme yok ise o taktirde gemi kaptanı gemisinin liman vardiyasını bir talimatla düzenlemek durumundadır. Kaptanın liman vardiyası esaslarını belirleyen talimatı genel anlamda devamlı bir talimat şeklinde olabileceği gibi, her liman için, o limanın, özellikleri ve geminin durumu göz önünde bulundurularak limana özel bir talimat şeklinde de olabilir.

  Genelde liman tüzüklerinde limanda bulunan gemilerde ne kadar personel bulunacağı konusu yer almaktadır. Örneğin “İstanbul Liman Tüzüğü” nde gemide gemiyi hareket ettirebilecek sayıda personel bulunması istenmektedir.

  Liman Vardiyasında veya Limanda Personelin Çalışma Saatleri

 Bu konuda STCW de bi esas yoktur. Türk ticaret gemilerinde bağlama limanında 24 saatlik vardiya alırlar, bağlama limanı dışında ise 12 saatlik vardiya alırlar. 24 saatlik vardiyada, vardiyadan çıkan personel 24 saatlik, 12 saatlik vardiyada, vardiyadan çıkan personel 12 saat istirahat eder. Diğer bir yöntemde bütün personel 08.00 – 17.00 saatleri arası çalışır, 17.00 – 08.00 saatleri arasında nöbetçi kalan personel ise 08.00 den sonra dinlenmeye çekilir.Limanda Makine Vardiyası

 STCW, yürütme gücü 3000 KW dan küçük olan gemilerde, kaptan ve baş mühendisin uygun görmeleri halinde limanda, nöbetçi makine zabiti görevlendirilmeyebileceğini söylemektedir.

  3000 KW nın üstünde yürütme gücü olan gemilerde limanda güverte bölümünde olduğu gibi bir makine nöbetçi zabiti ve her iki durumda da makine mürettebatının bulunması gerekmektedir.

Limanda vardiya zabitinin veya gemi nöbetçi zabitinin görev ve sorumlulukları:

1- Geminin iç ve dış her türlü emniyetini sağlamak.

2- Gemide giriş çıkışı kontrol etmek.

3- Yükleme veya boşaltma işi ve işlemlerini denetim altında bulundurmak.

4- Gemide yapılmakta olan her türlü bakım ve tamir işlerinin emniyet içinde yürütülmesini sağlamak.

5- Gemi içi yolları, iniş ve çıkışları emniyetli bir şekilde bulundurmak.

6- Gemiyi yükleme veya boşaltma zamanında hazırlamak.

7- İş paydoslarından sonra çalışılan yerleri kontrol etmek, gerekiyorsa nöbetçi bırakmak.

8- Emniyetle çalışma kurallarına sıkı bir şekilde uymak ve uyulmasını sağlamak.

9- Hava ve akıntı durumlarını takip etmek ve gerekli önlemleri almak.

10- Gerekli bayrak ve işaret sancaklarını zamanında toka ve arya ettirmek, ışıkları yakmak.

11- Lumbar ağzı nöbetçisini kontrol etmek.

12- Bizzat gece gemiyi dolaşarak ve nöbetçi gemiciyi dolaştırarak kontrol altında bulundurmak.

13- Acil durumlarda baş vurmak üzere önemli telefon numaralarını ve VHF kanallarını öğrenerek el altında bulundurmak.

14- Torna çark saatinde seyir cihazlarını torna çark etmek.

15- Gemiye gelen malzemeyi teslim almak ve istif etmek.16- İş bitiminde çalışılan yerleri, normal zamanda kullanılmayan yerleri kilit altında tutmak.

17- Balast operasyonuna nezaret etmek.

18- Yakıt alımında emniyeti sağlamak.

19- Deniz kirliliğine sebep olmamak için gerekli önlemleri almak ve bu konuda gözcülük yapmak.

20- Halatları denk ve desta vaziyette tutmak.

21- Geminin bordasından herhangi bir şeyin sarkmasını önlemek.

22- Draft problemi olan yerlerde bu konuda dikkatli olmak.

23- Gemiyi seyre hazırlamak, gemiyi seyir netası yaptırmak, makine, düdük, dümen provası yapmak.

24- Güverte ve kamara işlerinin 1. zabitin talimatı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

25- Kaptanın ve 1. zabitin vardiya için vermiş olduğu direktifleri uygulamak.

26- Jurnal kayıtlarını zamanında ve muntazam olarak tutmak.

27- Gemiye kontrol için gelen yetkilileri karşılamak ve onlara yardımcı olmak.

Liman vardiyası konusunda kaptanın görev ve sorumlulukları:

 

1 Kaptan, şirket tarafından hazırlanmış bir yönerge bulunmaması durumunda güverte ve makine liman vardiyası esaslarını yazılı devamlı bir talimatla belirler ve kontrol listelerini hazırlar.

2 Kaptan, bulunulan liman şartlarını, bulunulan limanın tüzüğünü ve gemi şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli gördüğünde ilave yazılı talimat çıkarır.

3 Kaptan, liman vardiyasının usulüne uygun bir şekilde tutulup, tutulmadığını, gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığını, geminin emniyette olup, olmadığını devamlı kontrol altında tutar ve gördüğü aksaklıkların giderilmesini sağlar.Liman Vardiyası konusunda 1. zabitin görev ve sorumlulukları:

 

1 1. Zabit, liman vardiyasının usulüne uygun bir şekilde tutulmasından ve bu konudaki düzenin sağlanmasından birinci derecede sorumludur.

2 1. Zabit, her vardiya zabitine vardiyasında takip ve dikkat edeceği hususları yazılı olarak bildirir.

3 Yükleme ve boşaltma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri nöbetçi zabite verir.

4 1. Zb., gemi anahtarlarını, nöbetçi zabite teslim eder.

5 1. Zb., emniyetle çalışılmasını sağlamak için nöbetçi zabite alacağı emniyet tedbirlerini yazılı olarak bildirir.

6 1. Zb., gemiyi ve nöbetçi zabiti devamlı kontrol ederek işlerin emniyetle yürütülmesini sağlar.

Liman vardiyasının teslim edilmesi ve teslim alınması:

1 Nöbeti alacak nöbetçi zabit gemiye gelip nöbeti teslim almadan gemi terk edilmez.

2 Nöbeti alacak zabitin durumu kontrol edilir, nöbet tutamayacağı izlenimi edinildiğinde nöbet devredilmez, 1. zabite veya kaptana haber verilir.

3 Nöbet devredilmeden gemi dolaşılır, geminin neta olduğu ve emniyette olduğu görülür.

4 Çalışanlar kontrol edilir, çalışmalarla ilgili emniyet tedbirlerinin tam olarak alınmış olduğu görülür.

5 Nöbeti alacak zabite aşağıdaki hususlar bildirilir.

a) Gemide gemice yapılan çalışmalar, gemide bulunan personel sayısı.

b) Dışardan gelen işçiler ve yaptıkları işler ile çalıştıkları yerler.

c) Alınan emniyet tedbirleri.

d) Kaptan ve 1. zabitin direktifleri.

e) İşçiler dışında gemide bulunan yabancılar.

f) Vardiyada meydana gelen olaylar.

g) Olağanüstü durumlarda kullanılacak telefon numaraları ile VHF kanalları listesi.

h) Akıntı ve hava durumu.

i) Trim, draft ve derinlik değerleri.

j) Yükleme ve boşaltma ile ilgili her türlü bilgi.

6 Nöbeti devredecek nöbetçi zabit, nöbeti devralacak zabite, kendisine teslim edilmiş olan evrakları, anahtarları ve jurnali teslim eder.

7 Nöbeti devralan zabit, hemen kendisine aktarılan bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.

8 Nöbeti devralan zabit, gemiyi gezerek alınmış emniyet tedbirlerini, çalışanları ve çalışma yerlerini kontrol eder.

Yarış Kuralları