• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Telsiz Acil Durum Haberleşme Usulleri

Bu uyarı seviye olarak Tehlike Uyarısından sonra gelir ve uyarı yapan istasyon bir kişi veya geminin emniyeti ile ilgili bir sorun olduğunu belirtir. Acil bir tehlikenin olmadığı ve acil yardım gerekmediği veya yardım ihtiyacının tam olarak belirlenemediği durumlarda kullanılır. Bu kategori, Tehlike dışındaki diğer tüm haberleşmelerin üzerinde bir önceliğe sahiptir.

Bazen bir durumun ciddi ve acil veya sadece acil olduğuna karar vermek zordur. Örneğin, geminiz arızalanmış ve kayalıklara doğru sürükleniyorsa ve 20 dakika içinde kayalıklara çarpacaksa bu durum Tehlike (Distress) olarak kabul edilebilir. Ancak sözkonusu zaman 4 saat ise bu durum Acil Durum (Urgency) olarak kabul edilir.

Bir kişinin sağlığı ile ilgili bir Acil Durum (Urgency) mesajınız varsa ve tıbbi tavsiyeye (Medico) ihtiyaç duyuyorsanız CRS üzerinden bir doktor ile temasa geçebilirsiniz veya bir yaralının gemiden tahliyesi gerekiyorsa Sahil Güvenlik tarafından Tıbbi Tahliye (Medivac) sağlanması için talepte bulunabilirsiniz.

Acil durum haberleşmeleri acil durum çağrısı (anonsu) ve acil durum mesajından oluşur.
Acil durum çağrısı (anonsu) sesli veya yazılı olarak yapılan başlangıç işlemidir. Acil durum anonsu, acil durum çağrı formatı kullanılarak karasal telsiz haberleşmelerinde kullanılan bandlarda yapılan veya bazı durumlarda uzay istasyonları tarafından aktarımı yapılan bir dijital seçmeli çağrıdır.
Acil durum mesajı, acil durum mesajı formatında sesli veya yazılı olarak devam eden haberleşme işlemidir.
Acil durum haberleşme usulleri

Acil durum haberleşmesi, karasal sistemde dijital seçmeli çağrı kullanılarak gönderilen bir anons, bunu takiben bir acil durum çağrısı ve telsiz telefon kullanılarak gönderilen dar band doğrudan yazdırmalı veya veri şeklindeki bir mesajdan oluşur.
Acil durum mesaj anonsu, dijital seçmeli çağrı ve acil durum çağrı formatında veya bunlar mümkün değilse telsiz telefon usulleri ve acil durum sinyali kullanılarak Tablo...da belirtilen tehlike ve emniyet uyarısı çağrı frekanslarından bir veya birkaçından yapılmalıdır.
Eğer acil durum mesajı deniz seyyar uydu servisi ile gönderilecekse ayrıca bir anons yapılmasına gerek yoktur.
Dijital seçmeli çağrı usullerine uygun donanıma sahip olmayan gemi istasyonları acil durum çağrısını ve mesajını telsiz telefon ile 156,8 MHz (kanal 16) üzerinden bir acil durum sinyali göndererek yapabilirler ancak
VHF menzilinin dışında kalan diğer istasyonların anonsu alamayacakları göz önünde bulundurulmalıdırlar. Deniz seyyar servislerinde, acil durum çağrıları bütün istasyonlara veya tek bir istasyona yapılabilir. Dijital seçmeli çağrı teknolojisi kullanıldığında, acil durum anonsu mesajın hangi frekanstan verileceğini belirtmeli ve mesajın tüm istasyonlara gönderilmesi durumunda ise ''Tüm Gemiler'' format ayarları kullanılmalıdır.

Acil durum anonsları (acil durum çağrısı) tüm gemilere, seçilmiş gemi gruplarına, belirli gemilere, tanımlanmış bir coğrafi bölgedeki gemilere veya belirli sahil istasyonlarına adreslenebilir. Anonstan sonra acil durum mesajının gönderileceği frekans,
DSC acil durum çağrısı içinde belirtilmelidir.

Acil durum çağrısı ve mesajı, tehlike ve emniyet frekansları tablosunda belirtilen bir veya birkaç tehlike ve emniyet frekansı üzerinden gönderilmelidir.
Bununla beraber, acil durum mesajı aşağıdaki durumlarda deniz seyyar servislerinde bir çalışma frekansında gönderilmelidir:

 • Uzun bir mesaj veya bir tıbbi bir çağrı yapılması durumunda veya
 • Mesaj tekrar edilirken yoğun trafik bulunan sahalarda.

Bu etki acil durum anonsunda veya çağrısında belirtilmelidir.

Deniz seyyar uydu servisinde, acil durum mesajı göndermeden önce ayrıca bir acil durum anonsu veya çağrısı yapmaya gerek yoktur. Bununla beraber, eğer mümkünse mesajı göndermek için uygun bir şebeke önceliği erişim ayarı kullanılmalıdır.

Acil durum çağrı formatı ve acil durum sinyali, çağrıyı yapan istasyonun seyyar bir birim veya bir kişinin emniyeti ile ilgili çok acil bir durum mesajı olduğunu belirtir.

Tıbbi yardımla ilgili haberleşmeler acil durum sinyalinden sonra gönderilebilir. Tıbbi yardıma ihtiyaç duyan seyyar istasyonlar bu yönlendirmeyi Sahil İstasyonları ve Özel Hizmet İstasyonlarını gösteren tablodaki bir kara istasyonundan elde edebilirler.
Arama ve kurtarma operasyonlarını desteklemek için yapılan acil durum haberleşmelerinini acil durum sinyalininden sonra yapılmasına gerek yoktur.

 

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR veya
(Çağrı yapılan istasyonun adı 3 kez tekrarlanır)

BURASI (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin çağrı işareti), (Geminin
MMSI numarası)

MEVKİ (Geminin mevkisi)

(Çağrının sebebi, istenen yardım türü, gemideki insan sayısı, kurtarmaya yardımcı olabilecek bilgiler)

TAMAM

Acil Durum Çağrı (Urgency Call) ve Mesajı Formatı

 

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR

BURASI Spinaker, Spinaker, Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

MEVKİ 450 36' Kuzey 0130 32' Doğu

Tıbbi Tahliye (Medivac)

Yaralı bir mürettebatın tahliyesi gerekiyor

Trieste ye doğru 6 deniz mili (6 knots) hızla seyrediyorum

TAMAM

Acil Durum Çağrı (Urgency Call) ve Mesajı Örneği

MF frekansları üzerinden acil durum anonsu ve mesajı gönderilmesi

Anons:

 • DSC vericinizi DSC tehlike çağrı kanalına (MF de 2187,5 kHz) ayarlayın;
 • DSC cihazının üretici firmasının talimatlarına uygun olarak, DSC cihazının klavyesi üzerinden aşağıdaki seçimleri yapın;
 • Formatı belirleyin (tüm gemiler, gemi grubu, coğrafi bölge veya tek bir istasyon),
 • Eğer uygunsa, belirli bir istasyon, istasyon grubu veya coğrafi bir bölgenin 9 basamaklı tanıtım numarasını girin (format ''tüm gemiler'' olarak belirlenmişse gerek yoktur),
 • Çağrı kategorisini girin (acil durum),
 • Acil durum mesajının gönderileceği frekans veya kanalı seçin,
 • DSC cihazının üretici firmasının talimatlarına uygun olarak acil durum mesajının gönderileceği haberleşme tipini (telsiz telefon veya telsiz teleks) seçin,
 • DSC acil durum çağrısını gönderin.

DSC anonsundan sonra, DSC çağrısında belirtilen frekansta acil durum mesajı gönderilir.

MF üzerinden gönderilen acil durum mesajları normalde şunlara adreslenmelidir:

 • Belirli bir coğrafi bölgedeki bütün gemilere ya da
 • belirli bir sahil istasyonuna.

HF frekansları üzerinden acil durum anonsu ve mesajı gönderilmesi

Anons:

 • İçinde bulunduğunuz mevsim ve günün zamanının HF radyo dalgalarının yayılmasında etkili olacağını göz önünde bulundurarak en uygun HF bandını seçin; 8 MHz bandı genelde en uygun seçim olabilir;
 • HF vericiyi seçilmiş olan HF band içindeki DSC tehlike kanalına ayarlayın;
 • DSC cihazı üzerinden coğrafi bölge çağrısı veya bireysel çağrı formatlarından uygun olan birini seçin;
 • Bölge çağrısı durumunda, ilgili coğrafi bölgenin özelliklerini girin;
 • Acil durum mesajının gönderileceği haberleşme tipi (telsiz telefon veya telsiz teleks) seçimi gibi DSC cihazı klavyesi üzerinden girilecek bilgiler için üretici firma talimatlarını uygulayın;
 • DSC çağrısını gönderin ve
 • DSC çağrısı belirli bir sahil istasyonuna adresli ise, sahil istasyonundan DSC onayı gelmesini bekleyin. Onay birkaç dakika içinde gelmezse, uygun gördüğünüz başka bir HF frekansı üzerinden DSC çağrısını tekrarlayın.

Belirli bir bölge dahilindeki HF cihaz donanımına sahip tüm gemilere yaptığınız acil durum anons ve yayınlarını, mevcut durumda uygun olduğunu düşündüğünüz birden fazla HF bandında tekrarlayabilirsiniz.

HF üzerinden gönderilen acil durum mesajları normalde şunlara adreslenmelidir:

 • Belirli bir coğrafi bölgede ki bütün gemilere ya da
 • Belirli bir sahil istasyonuna.MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Gerekiyorsa, ON/OFF düğmesine basarak cihazı devreye alın.
 2. Menu düğmesine basın.
 3. Yukarı aşağı tuşlarını kullanarak SELECT MENU den DSC CALL konumunu seçin.
 4. Seçilen DSC CALL çubuğu aydınlandığında OK tuşuna basın.
 5. SELECT TYPE OF CALL penceresinde AREA konumunu seçin.
 6. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 7. Yukarı aşağı tuşlarını kullanarak SELECT CATEGORY penceresinde URGENCY konumunu seçin.
 8. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 9. ENTER WORK FREQ penceresinde çalışma frekansını değiştirebilir veya mevcut frekansı kabul edebilirsiniz.
 10. Mevcut frekansı kullanacaksanız yaptığınız ayarları OK tuşuna basarak onaylayın veya başka bir çalışma frekansına ayarlamak istiyorsanız CHANGE tuşuna basın.
 11. CHANGE tuşuna bastıysanız numerik tuş takımını kullanarak çalışma frekansını girin ve ENTER tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
 12. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 13. Bir sonraki SELECT DSC FREQ penceresinde CHANGE FREQ tuşunu kullanarak çağrı yapacağınız DSC frekansını seçebilirsiniz.
 14. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 15. Son pencerede tüm gönderme parametrelerini kontrol edebilirsiniz.
 16. Eğer hazırlanmış göndermeyi kabul ediyorsanız SEND tuşuna basın.

Acil Durum Uyarısı DSC frekanslarındaki Tüm Gemilere gönderilir. PAN PAN işlem kelimesiyle başlayarak, ilgili telsiz telefon veya teleks frekansları üzerinden sesli haberleşmeye devam edin.

Bir Acil Durum Uyarısının (Urgency Alert) Alınması

Tüm gemilere gönderilen bir DSC acil durum çağrısını alan gemiler, DSC acil durum çağrısına alındı onayı GÖNDERMEZ fakat telsiz haberleşme alıcılarını (uygun olan telsiz telefon veya telsiz teleks) DSC çağrısında belirtilen frekansa (ve haberleşme moduna) ayarlar ve en az beş dakika boyunca telsiz telefon veya telsiz teleks ile acil durum mesajını dinlerler. Eğer beş dakikalık takip süresinin sonunda bir acil durum mesajı alınmazsa, mümkünse bir sahil istasyonu bu durum hakkında bilgilendirilmelidir. Bu işlemlerden sonra normal çalışma konumuna dönülebilir.
Acil durum sinyali ve devam eden mesaj frekansı dışındaki frekanslarda haberleşme yapan sahil ve gemi istasyonları, kendilerine adreslenmiş veya tüm istasyonlara yayınlanmış bir acil durum mesajı yoksa normal çalışmalarına kesintisiz devam edebilirler.

Acil Durum Uyarısının (Urgency Alert) İptali

Bir acil durum anonsu veya çağrısı ve mesajı birden fazla istasyona gönderildiyse ve bu mesaja cevap verilmesine gerek kalmadıysa, bu yayından sorumlu istasyon tarafından bir acil durum iptali gönderilmelidir.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR veya
(Çağrı yapılan geminin adı 3 kez tekrarlanır)

BURASI (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin çağrı işareti), (Geminin
MMSI numarası)

(
UTC olarak saat) TARİH SAATLİ ACİL DURUM UYARIMI İPTAL EDİNİZ

BİTTİ

Yarış Kuralları