• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Emniyet Tedbirleri

1-EMNİYET TEDBİRLERİ

Denize açılmadan önce bütün emniyet tedbirleri alınmalıdır. 
Tekneyi emniyetli bir şekilde kullanmalı ve üzerinde bulunan her türlü cihaz ve teçhizatın düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor olduğundan emin olunmalıdır. 
Limandan ayrılmadan önce, teknede bulunan konuklara emniyetle ilgili kurallar hatırlatılmalı, emniyet teçhizatının nerede bulunduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmalıdır. 
Teknede bulanacak kişi sayısının tekne kapasitesini aşmadığından emin olunmalıdır. 
Trafiğin yoğun olduğu alanlarda seyrederken, çok daha dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır. 
Spor veya eğlence amaçlı faaliyetler için ayrılmış özel bölgelerden açık geçilmelidir. 
Tekne her zaman emniyetli bir hızda kullanılmalı, karaya oturma veya çatışma riskine karşı sürekli olarak gözcülük ve mevki tayini yapılmalıdır. 
Seyir halinde olan bir tekneden kişilerin sarkmasına ve suya atlamalarına asla izin verilmemelidir. 
Dalış faaliyetinde bulunan teknelerin yakınından geçerken imkan ölçüsünde hız düşürülmeli ve bu teknelerden mümkün olduğunca neta geçilmelidir. 
Yukarıda belirtilen hususlar sadece emniyet için dikkate alınması gereken su üzerindeki muhtemel risk ve tehlikeleri önlemeye yardımcı olabilecek bazı önerilerdir. 
Basit emniyet tedbirlerinin hayat kurtaracağı unutulmamalıdır.

2-BÜYÜK GEMİLERİN YANINDAYKEN KÜÇÜK GEMİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Büyük Gemiler, kanallarda kısıtlı seyir yaptıklarından rotalarından çıkamaz, hızları düşük olduğundan çok zor dümen dinler ve boyutlarından dolayı rotalarını değiştirirken geniş bir alana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple, özellikle dönüş esnasında geniş bir alan taradıklarından dolayı kıç taraflarına fazla yaklaşılmamalı, daima neta geçilmelidir. 
Bir kanalda seyir yapan draftı sebebiyle manevrası kısıtlı büyük bir geminin geçişine engel olunmamalıdır. 
Büyük bir gemiye yaklaşırken geminin niyeti yeterince önceden anlaşılmalıdır. 
Küçük teknelerin fark edilmesi zor olabileceği dikkate alınmalıdır. 
Bir kanalın mümkün olabildiğince en sancağından gidilmelidir. 
Seyir yapılan bir kanalda demirlenmemelidir. 
Teknenin her zaman rahatlıkla görünebildiğinden emin olunmalıdır. Alüminyum, fiber ve ahşap tekneler özellikle kısıtlı görüş koşullarında zor görünebilir. Bu yüzden teknede radar reflektörü kullanılmalıdır. 
Bir teknenin, özellikle güneş batımından itibaren hangi yöne doğru gittiğini, manevrasının ne olduğunu çevredeki diğer teknelerin anlamasını sağlayacak en önemli unsurun seyir fenerleri olduğu unutulmamalı ve bu fenerlerin doğru ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.
3-TEKNE-MOTOR-ALET BAKIMI

Tekne Bakım Tutumu 
Teknenin bakım-tutumunu düzenli olarak yapmak teknenin ömrünü uzatacak ve tekne ile daha emniyetli ve güvenli sefer yapılmasına yardımcı olacaktır. 
Tekne karaya çekildiğinde tekne gövdesinin dış yüzeyi ve iç yüzeyi hasarlara karşı kontrol edilmelidir. 
Paslanmaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 
Alüminyum tekne gövdelerinde görülen beyaz lekelerin belirmesi yaygın bir problemdir. Paslanmış yüzeyde, parlak metal görününceye kadar zımpara kullanılmalıdır. 
Fiberglas gövdeden yosun ve yağı arındırmak için yalnızca fosfat içermeyen çevre dostu temizleyiciler kullanılmalıdır. Parlak üst katmanı (jel kat) zedelememek için aşındırıcı malzemeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Delikler, fiberglas yama bileşeni ile en kısa sürede yamanmalıdır. 
Kırık veya çatlak olmadığından emin olmak için gövde parçaları boydan boya dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. 
Sefere çıkmadan önce ve sefer sonrası iç kısımlarda biriken su boşaltılmalıdır. 
Tekne güneşten uzak kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Tekne uzun süre kullanılmayacaksa, bir römorka yerleştirilmeli ve hava sirkülâsyonu için üzerinde biraz açıklık olacak şekilde örtülü vaziyette tutulmalıdır. 
Bakım-tutum ile ilgili tekneye ait kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyulmalıdır. 

Motor Bakım Tutumu 
Motorun uzun süre kullanılabilmesi için düzenli bakım tutum programı uygulanmalıdır. 
Motor mahallindeki yangın risklerine karşı bu bölge yakıt ve yağ sızıntıları ile çöplerden arındırılmalıdır. 
Bakım-tutum periyodunun düzenli olarak takip edilmesi için üretici firmanın tavsiyelerine uyulmalıdır. 
Her sefer öncesi yağ, yakıt ve diğer sıvı seviyeleri gözden geçirilmelidir. Yağ, gerekiyorsa kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde değiştirilmelidir. Motor yaşına göre, yağ değişim sıklığının arttığı unutulmamalıdır. 
Akü kutup başı bağlantıları sıkı tutulmalıdır. Korozyona bağlı temassızlık durumunda, kutup başları ayrılmalı, bir tel fırça ile korozyou giderilerek akü kutup başları temizlenmelidir. Motorun çalıştırılması esnasında akü zayıf geliyorsa şarj edilmelidir. 
Motor üzerinde yıpranma belirtileri gösteren hortum, kelepçe veya somun gibi sıkılması gereken parçaların kontrolü yapılmalıdır. 
Motor kapağı dâhil, her şeyin düzgün takıldığından emin olunmalıdır. 
Deniz tipi olmayan elektrik yedek parçaları asla kullanılmamalı, bu parçaların kullanımının ileride yangına veya daha vahim durumlara sebebiyet verebileceği asla unutulmamalıdır. (Alternatör, marş, yakıt pompaları ve diğer elektrik parçaları vb.) 

Teçhizat Bakım Tutumu 
Tüm halatlar temiz tutulmalı, bozulmaya neden olabilecek güneş ışığı, yağ ve kuma karşı korunmalıdır. Halatlar kullanılmadığında, güneşten uzak tutulmalıdır. Zayıflamış veya yıpranan halatlar derhal değiştirilmelidir. Deniz suyuna temas eden halatlar kullanıldıktan sonra tatlı suyla yıkanmalıdır. 
Varsa yelkenler yumuşak bir fırça ile temizlenmeli, yırtık veya açılmış dikişlerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yırtık yelkenler mümkün olduğunca tamir edilmeden kullanılmamalıdır. 
Güvertedeki tüm hareketli donanımları (bastika, fenerlik, kilit, liftin uskur, palanga) ve tel halatları korozyona karşı korumak ve bu donanımların rahat çalışabilmesini sağlamak için düzenli aralıklarla yağlama yapılmalıdır.4-DENİZ VE ÇEVRE KORUMA

Ülkemizin tüm denizlerinin (Akdeniz, Karadeniz, Marmara) özel alan olduğu unutulmamalıdır.Bu sebepten Ülkemizin denizine hiçbir atık  boşaltılamaz YASAKTIR.

Teknelerin neden olduğu deniz kirliliğinin önlenebilmesi için yapılan ve ülke¬mizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeye MARPOL denilmektedir. Denizlerimizde ve iç sularımızda kürekten başka bir kuvvetle yola çıkabilen, özel amatör tekne ve yatlar dâhil, tüm deniz araçları MARPOL hükümlerine uymakla yükümlüdür. MARPOL'e göre denize boşaltılması yasak atıklar aşağıda belirtilmektedir. 

Atık Uygulamaları 
Petrol ve petrol ürünleri, yağlar, petrol ve yağ karışmış sintine suları, plastikler, plastik içeren her türlü tüketim ve inşaat malzemesi, tıbbî ve her türlü revir atıkların, 
Deniz yaşamına zarar verecek zehirli, patlayıcı, kirletici ve nükleer atıkların, 
Katı atıklar denilen; kâğıtlar, paçavralar, cam, metal kutular, şişeler, porselen, ambalaj maddeleri, ahşap malzemeler ve benzeri çöplerin, DENİZE BOŞALTILMASI YASAKTIR. 
Yiyecek atıkları ise karadan itibaren 12 mil mesafeden sonra denize boşaltılabilir. 

Atık Sular 
İdare tarafından onaylanan miktarda olmak kaydıyla, arıtılmış, parçalanmış veya dezenfekte edilmiş pis sular (Tuvalet, pisuar ve frengilerinden gelen sular vb.) en yakın karadan 3 mil açıkta ve tekne üzerinde 4 mil/saat (knot)'den az olmayan bir hız bulunduğunda denize boşaltılabilir. 
Dezenfekte edilmemiş veya parçalanmamış pis sular ise ancak 12 milden sonra boşaltılabilir. 
Özel alanlarda, iç sularda ve 3 milden daha az mesafelerdeki denizlerde hiçbir atık boşaltılamaz.yine tekrarlıyoruz Ülkemizin tüm denizlerinin (Akdeniz, Karadeniz, Marmara) özel alan olduğu unutulmamalıdır.Bu sebepten Ülkemizin denizine hiçbir atık  boşaltılamaz YASAKTIR.

Yarış Kuralları