• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Akıntı Seyri
Filika
Site Haritası

Anasayfa

Doğunun zenginliğini sömüren Hollanda gemilerinden bir geminin efsanesidir. Van Der Decken'in (Davy Jones) kaptanlığını yaptığı Uçan Hollandalı mola vermek için Ümit Burnu'na yönelir fakat gelen fırtına bulutlarını fark etmezler ve limana doğru ilerlerler. Bölge kayalıktır. Fırtına çıkınca gemi kayalara çarpıp alabora olurken Van Der Decken ''Ne pahasına olursa olsun Ümit Burnu'nu geçeceğim'' der, ancak gemi batar ve tabii ki bu sözü gerçekleşmez.

Fakat bölgedeki insanların bazıları birkaç fırtınada bu gemiyi gördüklerini söylemişlerdir ve bu efsane dilden dile yayılmıştır. Ardından Uçan Hollandalı bir efsane olarak tarihteki yerini almıştır.

Edebiyatta pek çok yazar bu hikâyeye yer vermiştir.Washington Irving The Flying Dutchman on Tappan Sea (1855) ve Bracebridge Hall (1822) eserlerinde efsaneyi anlatmıştır.Samuel Taylor Colleridge efsaneden esinlenerek İhtiyar Denizci isimli şiirini yazmıştır. Geminin kaptanı Van Der Decken (Davy Jones) ise denizci argosunda denizin ruhunu temsil eder. Denizin dibine gitmek yerine Davy Jones'un yanına gitmek kullanılır. Define Adası ve Peter Pan gibi çoğu korsan öyküsünde denizciler konuşurken Davy Jones ve Uçan Hollandalı'ya gönderme yaparlar.

Davy Jones ise edebiyatta ilk kez 1726'da Daniel Defoe'nun Four Years Voyages of Capt. George Roberts eserinde, ilk karakter tanımıysa 1751'de yayımlanan Tobias Smollett'in The Adventures of Peregrine Pickle eserinde yer almıştır. (Bu tanımda Davy Jones, alev nefesli, boynuzlu, kurbağa başlı bir canavar olarak tanımlanmıştır.) Washington Irving Adventures of the Black Fisherman, Herman Melville Moby Dick ve Charles Dickens Bleak House isimli eserlerinde Davy Jones'a göndermeler yapmışlardır.Hikayeye inanan onlarca denizci Ümit Burnunu ziyaret edip fırtınalı günlerde gemiyi gördüklerini iddia ederler. Denizcilerin sözlerine göre uçan bir gemidir. Fakat günümüzde bu geminin sadece bir tür serap olduğu bilimsel kanıtlarla ispatlanmıştır. 1-   EFSANE

Amsterdam'dan Doğu Hint Adaları'na doğru sefere çıkan geminin kaptanı Van der Decken, Hollanda'ya dönüş sırasında mola vermek için Ümit Burnu'na yönelir. Fakat bu sırada gökyüzündeki fırtına bulutlarını farketmezler. Bölge kayalık olduğu için, fırtınanın çıkmasıyla gemi kayalara çarpar ve alabora olur. Artık ölüme iyice yaklaşan kaptan Van der Decken'in son sözü ise şudur: "Kıyamete kadar sürse de, Ümit Burnu'na geri döneceğim"  Rivayete göre geminin efsanesi, 1641 yılında batmasıyla başlıyor. Gemi batmıştır; ancak kulaktan kulağa nesiller boyu dolaşacak bir hikaye doğmuştur. Van der Decken ve hayalet gemisi artık lanetlenmiş ve hiçbir limana demirlemeden sonsuza kadar okyanuslarda kalmaya mahkum olmuştur. Bölgedeki insanlar ve pek çok denizci Ümit Burnu'nda ne zaman fırtına çıksa bu gemiyi gördüklerini iddia etmiş ve efsaneyi yaşatmışlardır...

 2- EFSANE

 17. yüzyılda yaşamış Hollandalı Kaptan Willem van der Decken. Şeytanla anlaşma yaparak Tanrı’nın yaratmış olduğu doğal afetleri hiçe sayar. Tanrı bu karşı koymayı cezasız bırakmaz ve onu sonsuza dek karaya ayak basmadan rotası belli olmayan açık denizlerde dalgalarla boğuşmaya mahkûm eder.

3- EFSANE

Uçan Hollandalı kaptanlığını Bernard Fokke’nin yaptığı yine 17. yüzyılda Hint Okyanusu’nun zenginliklerini Hollanda’ya taşıyan ve Amsterdam-Jakarta arasını, şimdiki teknolojiyle 90 günde alınabilecek yolu, o zamanın koşullarıyla kat etmesiyle bu lakabı almış bir denizciymiş.Afrika’nın uç noktası olan, hırçın denizi, kayalıkları ve akıntılarıyla denizciler arasında “Şeytanın Evi” olarak anılan Ümit Burnu’nda yok olmuşlar.

 4- EFSANE

Uçan Hollandalı Efsanesine göre aslında Uçan Hollandalı, bilinenin aksine geminin ismi değil Kaptana verilen lakaptır. Van Der Decken isimli Hollandalı Kaptan, Avrupa'dan sömürge ülkeleri arasında yapılan ticaret döneminde, sömürge ülkeleri ve Avrupa arasında seferler düzenlemekteydi. Van Der Decken Avrupa'dan gemisiyle yola çıkıp Güney Afrika'nın ve Afrika kıtasının en uç noktası olan Ümit burnunu geçeceği sırada korkunç bir fırtınaya yakalanır. Gemi içerisindeki tayfalar, ne kadar kurtulmaya çalışsalar da gemi fırtınanın içerisine sürüklenmeye başlar. Kaptan Decken, fırtınanın içerisinden Ümit Burnunu geçerek korunaklı bir koya ilerlemek ister. Gemisinin tüm çabalamalara rağmen fırtınanın içerisine gittiğini ve ölüme doğru ilerlediğini gören Kaptan Van Der Decken ölümün yaklaştığını biliyordur.

 5- EFSANE

Fırtına çıktığını gören mürettebat, Ümit Burnuna daha korunaklı bir koya doğru ilerlemek için Kaptana istekte bulunur. Kaptan ise o anda sarhoştur ve çok sinirlidir. Ne olursa olsun bugün Ümit Burnunu geçeceğim diye bağırır ve yüksek sesle, argo kelimeler kullanarak şarkı söylemeye başlar. Mürettebat sarhoş kaptanı ne kadar uğraşsa da kararından vazgeçilemez ve gemi fırtınaya doğru sürüklenmeye devam eder. Bu sırada kaptana karşı gelen mürettebat, gemide isyan çıkarır ve Kaptan güvertede vurularak denize atılır. Ardından denizde garip şekillerin görüldüğü ve Uçan Hollandalı'nın lanetlendiği efsanelere konu olur.

 

BOT ve DİNGİ

Bir yelkenli teknenin, ister demirleme ister yanaşma ve gereğinde de yanaştıktan sonra sahil ile iştirakini sağlamada en büyük yardımcılarından birisi dingisi veya botudur.Açıkta demirde kalındığında sahile gidip gelmeyi, öte-beri taşımayı sağlar. İkinci demiri atmak, sahilden koltuk almak gibi zor manevralarda en büyük yardımcıdır. Teknenin karaya oturduğu ya da terki durumunda kurtarıcıdır. 

 


YELKEN AYARLARI

Yelken seyri yelkene gelen rüzgarın en iyi şekilde kullanılması prensibine dayanır. 
Rota belirlendikten sonra ve bu rotada sabit olarak seyredilirken, yelkenler yapraklanana kadar ıskotalara boş verilir. Yelkenlerin bir bölümünün ya da tamamının yapraklanıyor olması, o bölümün ya da tüm yelkenin gelen rüzgara paralel olduğunu gösterir. Bu durumda yelken gerektiği gibi dolmuyor, tam performansla çalışmıyor demektir. 
Seyirdeyken, rüzgar ile karşılaşan ilk yelkenin ayarı ilk önce yapılır.Rüzgara yakın orsa ve apaz seyirlerde bu ön yelkendir, pupa seyirlerinde ana yelkendir. 
Yelkenin her iki tarafında da bulunan hafif tüyler uygun açıyı ayarlamada çok yararlıdır.  Seyir fenerlerinde olduğu gibi sağdaki yeşil soldaki kırmızı renklidir. Seyredilen kontraya bağlı olarak bunlardan bir tanesi rüzgarüstü, bir tanesi rüzgaraltıdır, genova da orsa yakasına yakın, üç sıra halinde olur. Her 3 sıranın da sağlı-sollu tüylerin birbirine paralel olması en uygun yelken ayarının yapıldığını gösterir.

Rüzgarüstü tüylerin paralel olması, rüzgaraltının düşük veya havalanamıyor olması, rüzgarın tekneye ve yelkenlere çok açık bir açıdan geldiğini ve ıskotaların kasılı olduğunu düşündürür. Iskotalar laçka edilerek, rüzgaraltı tüyler havalanmaya başlayıp, rüzgarüstündeki tüylerle paralel oluncaya kadar ayar yapılır. Bunlar yapılırken rota değiştirilmez ve sabit tutulur. Rüzgardaki yön değişikliklerinin ve dalga hareketleriyle yalpalanmanın bu ince ayarları değiştireceğini unutmamak lazımdır. 


Genova tüylerinden rüzgarüstü 3’ünün de aynı olmasını sağlayan, genova arabasının yeridir. Araba arkaya alındığında üst taraf tüyleri boşalır, öne alındığında alt taraf tüyleri bozulur.
Ana yelken ayarı için bumbanın orta hat ile olan açısı değiştirilir. Doğru ayarlanmış bir genova ve araba ile, ana yelken iskotası orsa yakası yapraklanmaya başlayana kadar laçka edilir. Bazı ana yelkenlerde aynı genovada olduğu gibi tüyler bulunmaktadır. Aynı prensibe dayanarak çalışırlar.

Formu itibarıyla her iki yelken de ön taraftan, başka bir deyişle orsa yakalarından başlayarak yapraklanırlar.Ana yelkende genovaya kıyasla daha çok ayar mekanizması vardır. Bunlar araba, cunningham, pupa palangası veanayelken gergisidir. Iskotanın yerini tespit eden araba, sert havalarda rüzgaraltına, hafif havalarda rüzgarüstüne doğru ilerletilir. Bu sayede yelkenin toru ihtiyaca göre azaltılmış veya arttırılmış olur. Pupa palangası yelkenin torunu öne aşağıya çeken bir diğer elemandır. Sert havalarda boşu alınır. Pupa seyirlerinde, özellikle kavança sırasında bumbanın havalanmasını engeller. Cunningham ana yelkenin orsa yakasını aşağıya doğru çeker, yelken içindeki kırışıklıklara engel olur, toru aşağıya doğru indirir, sert havada gergin tutulur. Ana yelken gergisi ana yelkenin ıskota yakasını bumbanın ucuna doğru gerer, toru azaltır. Sert havalarda boşu alınır. 

Bunlara ek olarak her iki yelkenin de güngörmez yakaları boyunca uzanan, yelkenin içine tespit edilmiş bir gergi daha mevcuttur. Yelkenin serbest kenarında oluşacak yapraklanmalarda bunun boşu alınır.

 

 


 


       
Yarış Kuralları
2019 Tayk Yarış Takvimi
2019 Bayk Yarış Takvimi